Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Müşterilerimizin www.renkmix.com adresindeki web sitemize (“Sitemiz”) vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda belirtilen Gizlilik Kullanım Koşulları benimsenmiştir. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

renkmix.com Online Alışveriş. müşterileri tarafından sunulan verileri yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz, üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. renkmix.com Online Alışveriş. bu bilgileri aşağıdaki ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır:
Size basılı yayınlar / yazışmalar göndermek,
Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,
Satın aldığınız malları, faturaları ve/veya ödüllerinizi teslim etmek,
Kampanya ve indirimler
Kişisel bilgilere sadece yetkili renkmix.com Online Alışveriş. . personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. renkmix.com Online Alışveriş. müşteri bilgilerini açıklamadan, istatistiksel verileri web sitesini iyileştirmek ve genel olarak müşteriler hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, müşteri profilini belirlemek amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak renkmix.com Online Alışveriş. nin kusuru olmaksızın bu bilgilere üçüncü kişilerin erişimi nedeniyle doğacak zararlardan renkmix.com Online Alışveriş. sorumlu olmaz.
renkmix.com Online Alışveriş. sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla müşterilerin gideceği diğer sitelerin, renkmix.com Online Alışveriş. ‘nin Gizlilik ve Kullanım Koşulları’na uyacağını garanti etmez.
Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait kullanım şartları geçerlidir. Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan renkmix.com Online Alışveriş. sorumlu değildir.
Müşteriler, verilecek tüm siparişlerin renkmix.com Online Alışveriş’nin kabulüne bağlı olduğunu, kabul edilemeyen siparişler de dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun karşılanmayan siparişler nedeniyle renkmix.com Online Alışveriş.’nin sorumlu olmayacağını peşinen kabul ederler.
Sitemizden doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan öğeler dahil Sitemiz üzerinden sağlanan bilgiler ve içerikle ilgili olarak açıkça veya dolaylı olarak garanti vermeyiz; hiçbir taahhütte veya beyanda bulunmayız. Siteye gönderilen yorum ve bilgilerin güvenilmesi gereken tavsiye niteliğinde olması amaçlanmamaktadır. Sitedeki yanlışlardan veya kusurlardan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz ve Sitede yer alan bilgi ve görüşler temelindeki kararlar sadece Müşteri’nin sorumluluğundadır.
Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (renkmix.com Online Alışveriş. ile anlaşmasına göre üçüncü sahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları renkmix.com Online Alışveriş.’ye aittir. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. renkmix.com Online Alışveriş.’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
Müşteriler Üyelik sistemi kullanılması durumunda renkmix.com Online Alışveriş. tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve renkmix.com Online Alışveriş.’de oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak “Sitemiz” üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini kabul ederler.
Üyelik sistemi kullanılması durumunda şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde renkmix.com Online Alışveriş., talep üzerine kullanıcının kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve renkmix.com Online Alışveriş. şifre kullanımından doğacak sorunlardan ve/veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.
renkmix.com Online Alışveriş. herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle renkmix.com Online Alışveriş.’nin kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
renkmix.com Online Alışveriş. kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı renkmix.com Online Alışveriş. sorumlu tutulmayacaktır.
renkmix.com Online Alışveriş., ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Gizlilik ve Kullanım Koşulları’nın uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Yaptığımız değişikliklerden haberdar olabilmeniz için bu Gizlilik ve Kullanım Şartlarını düzenli olarak kontrol ediniz. Sitemizi kullanmaya devam ediyorsanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Bu değişiklikleri kabul etmiyorsanız Sitemizi kullanmamalısınız.
Sitemizin böcek ve/veya virüs içermediğine dair garanti vermeyiz ve beyan veya taahhütte bulunmayız ve uygun virüs kontrol yazılımının kurulmasını sağlamaktan Müşteri sorumludur.
Sitemizle veya Sitemizin, Sitemize bağlantı yapılan web sitelerinin ve gönderilen materyallerin kullanımıyla, kullanılamamasıyla ya da kullanım sonuçlarıyla bağlantılı olarak Müşteri’nin neden olduğu doğrudan, özel, dolaylı ya da tesadüfi zarar veya ziyanlardan renkmix.com Online Alışveriş. sorumlu tutulamaz.
Ek bilgi almak istediğiniz konularda ….+90 5136 63 60 numaralı telefonumuzdan veya info@renkmix.com eposta adresinden renkmix.com Online Alışveriş. ‘ye danışabilirsiniz.